Hasoğulları İnşaat Hafriyat Önce Güvenlik
Önce Güvenlik

‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kurallarına uygun çalışarak iş kazalarını sıfıra indirmeyi öncelikli hedefi haline getirmiş olan Hasoğulları A.Ş.;

Şirket bünyesinde devam eden işlerin yapım aşamalarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak tüm gerekleri yerine getirir…

Çalışanların yapmakta oldukları işlerde maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini öğrenmelerini sağlamak için uzmanlar tarafından verilen İSG eğitimleri ile diğer bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini yerinde ve zamanında gerçekleştirir…

Çalışanların karşı karşıya bulunduğu mesleki riskler ile bu riskler konusunda bilgilenmelerini sağlayan etkinliklerin gereğini ve alınması zorunlu tedbirleri eksiksiz yerine getirir…

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektörün ve kurumsal kimliğinin misyonuna, vizyonuna uygun olarak tüm yasal İSG şartlarını sağlayarak ‘önce güvenlik’ prensibinin yerleşmesi için her zaman, her hal ve şartta hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

İş kazalarının önlenebileceği inancıyla, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek işyerlerinde uygular.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlarıyla bütün süreçlerde iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturulması için gerekli tüm yasal mevzuatları yerine getirir.

Copyright © 1997 HASOĞULLARI. Tüm hakları saklıdır, izinsiz içerik kullanılamaz.