Temelimizde yatan yaşama sevinci,
çocukluğumuza dayanır...

Yaşamın temeli çocuklukta başlar, hayallerle sağlamlaşır ve bir ömür kendi ayakları üzerinde durur. Bizim ufacık bir toprak parçasını bile yaşanır kılabilme arzumuz toprağa ilk adım attığımızdan günden beri çocukluk hayallerimizi süsler, temelimizdeki yaşama sevincine hayat verir.

Sınıfın en çalışkanı olmak için sadece durmadan çalıştık, arkadaşlarımıza örnek olmak için tüm sorumluluklarımızı zamanında yerine getirdik. Bizim için hep “sanki büyümüş de küçülmüş.” dediler.

Her projemizde insanoğluna karşı duyduğumuz bağlılık ve sorumlulukla hareket eder, hayatın ne kadar önemli bir değer olduğunu her detayda gözler önüne sereriz.

Tüm faaliyetlerini kalite politikasıyla gerçekleştiren Hasoğulları sadece bugünü değil, hepimizin ortak güvencesi olan gelecek nesilleri de düşünerek "Çevre Politikası"nı öncelikli koşul olarak belirlemiştir.

Toprak ana, insanoğlu için yaratılmıştır. Büyüsün, büyütsün, yaşasın ve yaşatsın diye... İnsan yerkürenin en dış tabakası olan toprağı yaşanabilir kılmak için eker, işler, büyütür, biçer ve inşa eder.

Hasoğulları İnşaat Hafriyat

Hasoğulları İnşaat ve Hafriyat; filosunu dünyada en iyi seçilen Volvo Trucks Ailesi ile güçlendirerek Ankara'da bir ilke imza atmıştır.

Hasoğulları İnşaat Hafriyat

Yüksek kaliteli altyapılar ve yaşam alanları için en güvenilir fizibilite yöntemlerini gerçekleştirir, modern makine olanaklarıyla hareket ederiz.

Hasoğulları İnşaat Hafriyat

Toprağa dokunmadan önce jeolojik yapı, ekolojik özellikler gibi gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesi önceliğimizdir.

Hasoğulları İnşaat Hafriyat Filomuz

Şehir yapılanmasının en önemli ve temel öğesi olan altyapı çalışmaları, kaliteyi önceleyen ve ilkelerle hareket eden kurumsal şirketlerin üstlenmesi gereken bir

Hasoğulları İnşaat Hafriyat Kalite

Biz Hasoğulları olarak toprak anayı sevdik, değer verdik; ondan geldiğimizi bildik, önünde saygıyla eğildik. İnsana yakışır yaşam alanları yaratmak üzere toprağından

Hasoğulları İnşaat Hafriyat Sosyal Sorumluluk

Tasarım ve mühendislik departmanlarının ortak çalışması ile Toplam Çözüm Platformu, müşteriye üretim sürecinin dışına da çıkarak uzun vadeli bir stratejik ortaklık sunmaktadır.

Hasoğulları İnşaat Hafriyat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
Copyright © 1997 HASOĞULLARI. Tüm hakları saklıdır, izinsiz içerik kullanılamaz.